Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Typeles-Online.nl heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. TypelesOnline.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

TyplesOnline.nl is ook niet aansprakelijk voor enig schadeveroorzakend gebruik van de website.

GEKOPPELDE WEBSITES

Typeles Online is niet verantwoordelijk voor informatie afkomstig van gekoppelde websites.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software, met uitzondering van de informatie afkomstig van gekoppelde websites, is eigendom van TypelesOnline.nl en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.

BESCHIKBAARHEID

Deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. TypelesOnline.nl spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.